Prodajni program > Gnojila in izboljševalci tal

1a-Gnojila za osnovno gnojenje

Kompleksna  mineralna NPK gnojila izdelana na kompaktirani način, namenjena osnovni oskrbi rastlin z makro in mikro elementi pri gnojenju na zalogo. Uporabljamo jih predvsem pri predsetveni obdelavi tal ali zgodnji razvojni fazi rastlin. Gnojila v večini vsebujejo žveplo, ki se poleg NPK vse bolj uveljavlja kot četrti makro element. Fosfor je v različnih kombinacijah v vseh treh oblikah, kalije je lahko v kloridni ali sulfatni obliki, dušik pa v obliki Uree in Amonsulfata. Gnojila ne vsebujejo dušika v nitratni obliki kar zagotavlja minimalne izgube in enakomerno sproščanje.

Bio gnojila so zaradi vedno večje ozaveščenosti potrošnikov in povpraševanja po pridelkih vzgojenih po standardih ekološke pridelave, izjemno pridobila na pomenu. Unimer je zaradi svoje vizije ekološkega kmetovanja v preteklosti eden vodilnih proizvajalcev Bio gnojil v Evropi. Razširjenost njihovih organskih gnojil v Evropi potrjuje njihovo kakovost in usklajenost z vsemi predpisi ekološke pridelave v EU.

Z široko paleto Bio gnojil lahko zadovoljimo večino potreb naprednega Eko kmetijstva po optimalnih pridelkih glede kvalitete pridelka, višine pridelka in donostnosti naložb in vloženega dela pridelovalca eko pridelkov.

EKOPHOS 36

Kompleksno mineralno gnojilo »es«. V skladu s strokovnim svetovanjem se gnojilo uporablja pri vseh njivskih kulturah, vinogradništvu, sdajarstvu,vrtninah  in travinjah. Gnojilo uporabljamo na tleh kjer primanjkuje fosforja.
-> Več info.

N GOOO NP 20-10 +32SO3

Zelo kvalitetno kompleksno mineralno »GNOJILO ES«  s specifičnim delovanjem in s inhibitorjem nitrifikacije DCD N-GOOO. V skladu s strokovnim svetovanjem se gnojilo uporablja pri njivskih, sadjarsko–vinogradniških in vrtnarskih kulturah. Zelo kvalitetno
-> Več info.

PK 0-20-20

Kompleksno mineralno gnojilo »es«. V skladu s strokovnim svetovanjem se gnojilo uporablja pri vseh njivskih kulturah, vinogradništvu, sdajarstvu,vrtninah  in travinjah. Priporočamo na površinah kjer se ob mineralnih gnojilih
-> Več info.