Unimer je italijanska družba, ki proizvaja in prodaja gnojil od leta 1969 in je vodilni proizvajalec bio gnojil za ekološko kmetovanje. Unimer proizvaja okolju prijazna gnojila z ciljem kvalitetnih pridelkov in ohranjanje rodovitnosti tal z okolju prijaznimi gnojili po standardih in zahtevah pravilnikov o ekološki uporabi v EU.


unimerBio gnojila so zaradi vedno večje ozaveščenosti potrošnikov in povpraševanja po pridelkih vzgojenih po standardih ekološke pridelave, izjemno pridobila na pomenu. Unimer je zaradi svoje vizije ekološkega kmetovanja v preteklosti eden vodilnih proizvajalcev Bio gnojil v Evropi. Razširjenost njihovih organskih gnojil v Evropi potrjuje njihovo kakovost in usklajenost z vsemi predpisi ekološke pridelave v EU.

Z široko paleto Bio gnojil lahko zadovoljimo večino potreb naprednega Eko kmetijstva po optimalnih pridelkih glede kvalitete pridelka, višine pridelka in donostnosti naložb in vloženega dela pridelovalca eko pridelkov.


  • Organska in organsko mineralna gnojila v peletih
  • Foliarna bio gnojila
  • Organska dopolnila za izboljšanje in dostopnost razpoložljivih hranil v tleh