Adriatica SpA je prvi in vodilni proizvajalec kompleksnih mineralnih NPK gnojil kappa na italijanskem trgu. Letna proizvodnja dosega cca 400.000 ton v Loreu-Italija in 150.000 ton v Vukovarju-Hrvaška.


Adriatica Kappa

Kompleksna mineralna gnojila KAPPA vsebujejo dušik v obliki amida(urea) in amonsulfata. Liniji n-gooo liniji gnojil je dodan inhibitor DCD. Dušik se sprošča počasneje, rastlinam je na razpolago dalj časa, nevarnost izpiranja v podtalnico je minimalna.

Topnost gnojila je zelo dobra tudi pri minimalni vlagi. Gnojila so ekološko prijaznejša z zelo dobrim delovanjem tudi v vremensko neugodnih razmerah (suša, nagnjeni tereni, obilica padavin….).


 • Kompleksna mineralna gnojila
  • NPK gnojila z kalijem v kloridni obliki
  • NPK gnojila z kalijem v obliki sulfata
  • Gnojila z dvema elementoma, kalij v obliki klorida

 • Specialna kompleksna mineralna gnojila (s= kalij v obliki sulfata)
  • Oljke in agrumi
  • Vinogradništvo, sadjarstvo in zelenjadarstvo

1_sacchi_GROSTART

 • Grostart linija
  • Startna NP gnojila v mikrogranulah

 • Enostavna mineralna gnojila

  • Enostavna dušikova gnojila
  • N gooo linija z podalšanim delovanjem do 90dni
  • Fosforjeva gnojila
  • Kalijeva gnojila